MENU
GBP
 
Items: 0 | Total: £0.00
 
 
 
 

Esgidiau Cic Shoes 

*sgroliwch lawr i ddarllen yn Gymraeg*

Making feet feel like magic!
Established in August 2019 set in the oldest town in Wales, we welcome you to Esgidiau Cic Shoes.

We are friendly qualified shoe fitters for happy little feet and teenagers. New stock arrives weekly, so call in and keep an eye out on social media for the latest must -haves.

As a teacher with over a decades worth of experience in working with children, I know that ensuring children and teenagers with well fitted shoes for comfort and support is a must.

A proud supplier of the well-known brand Start-Rite, Skechers,Grass and Air wellies as well as others.

WE PROVIDE A RELAXED AND PLAYFUL ENVIRONMENT FOR CHILDREN, SO THAT THE EXPERIENCE CAN BE A PLEASURE FOR BOTH ADULT AND CHILD.

We are always happy to help!
Mair and team

 

Amdanom

Sefydlwyd Awst 2019 lleolwyd yn nhref hynaf Cymru, fe'n croesawn ni chi i Esgidiau Cic Shoes.​
Rydym yn  fesurwyr traed cymwysedig a chyfeillgar ar gyfer plant a phobl ifanc.​
Mae stoc newydd yn cyrraedd yn wythnosol, felly dewch i'n gweld a chadwch lygaid ar wefannau cymdeithasol ar gyfer y trends diweddara'.​
Fel athrawes sydd a thros degawd o brofiad o weithio gyda plant a phobl ifanc; mae sicrhau fod esgidiau'n gyfforddus a chynnaladwy yn holl bwysig.​
Cyflenwyr balch o'r brand poblogaidd Start-Rite, esgidiau glaw Grass and Air ynghyd â brandiau eraill.​
 
YMDERECHWN I DDARPARU AMGYLCHEDD CHWAREUS AC YMLACIEDIG I'R PLANT, ER MWYN SICRHAU PROFIAD PLESERUS I'R PLANT A'R RHIANT.
 
 
Rydym wastad yma i'ch helpu.​
 
Mair a'r tîm
Search our store
Your order
Your basket is empty
Gender
Colour
Material
Type
Price
Size
Brand
British Pounds
 
 
 
 
 
 
 
 
Content © 2021 Esgidiau Cic Shoes